Vilken slags energi kallas också rörelseenergi?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken slags energi kallas också rörelseenergi? Kinetisk energi

Förklaring

Kinetisk energi eller rörelseenergi är en grundläggande form av mekanisk energi kopplad till rörelser. Ett objekt med en massa (m), som rör sig med en hastighet (v) i ett bestämt referenssystem har i detta system en kinetisk energi (E), där E = 1/2*m*v^2.Ställ en ny fråga