Vilken stad kallar sig "Sveriges mittpunkt"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken stad kallar sig "Sveriges mittpunkt"? Östersund

Förklaring

Östersund grundades främst för att kontrollera handeln i Jämtland, vars invånare bedrev en omfattande och mycket lönsam handel som irriterade den svenska staten. Statsmaktens intentioner var att, i enlighet med lagen, kanalisera handeln till staden. Östersund är Sveriges mest centralt belägna stad.Ställ en ny fråga