Vilken stilart är funktionalismen en yttring av?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken stilart är funktionalismen en yttring av? Modernism

Förklaring

Funktionalism eller funkis är en benämning på den utveckling som arkitekturen genomgick efter första världskriget och som kom att prägla mellankrigstiden. Arkitekten Walter Gropius är en välkänd figur från denna period. Principen av funktionalismen är helt enkelt att en byggnad skall utformas efter sitt syfte. Praktiken i modern arkitektur är dock mer komplex. Hannes Meyer var en extrem representant för funktionalismen som utvecklade ett antal teser där allt lades på formler (år 1928).Ställ en ny fråga