Vilken svensk stad kallas för "lilla London"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken svensk stad kallas för "lilla London"? Göteborg

Förklaring

Göteborg kallas ibland för "Lilla London". Namnet anspelar på stadens kontakter med England och Skottland. När Göteborg industrialiserades på 1800-talet fick många inflyttade engelska affärsfamiljer inflytande över Göteborgs kulturella utveckling. Det var också här man gav de första lektionerna i engelska och satte upp den första svenska Hamlet-föreställningen.Ställ en ny fråga