Vilken svensk vetenskapsman har kallats "den svenska mekanikens fader"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken svensk vetenskapsman har kallats "den svenska mekanikens fader"? Christopher Polhem

Förklaring

Christopher Polhem studerade fysik, matematik och mekanik. Efter utbildningen reste han runt i Europa för att lära sig tekniska nyheter. Vid hemkomsten startade han 1697 den första skolan för ingenjörer i Sverige. 1699 grundade han Stjärnsunds manufakturverk i Dalarna som bl.a. tillverkade maskiner och pendelur. Polhem byggde även slussar i Trollhättefallen och uppfann Polhemsknuten som är en korslänks-koppling mellan två axeländar.Ställ en ny fråga