Vilken tjänst tillträdde Anders Fogh Rasmussen efter att han avgått som Danmarks statsminister år 2009?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken tjänst tillträdde Anders Fogh Rasmussen efter att han avgått som Danmarks statsminister år 2009? Generalsekreterare för NATO

Förklaring

Natos generalsekreterare leder flera av organisationens organ, framför allt Nordatlantiska rådet, som är försvarsalliansens högsta politiska beslutande organ. Generalsekreteraren verkar även som Natos ansikte utåt. Det är en inofficiell tradition att Natos generalsekreterare är europé. Till gengäld är det USA som utser organisationens överbefälhavare. Varje enskilt medlemsland har vetorätt, så det krävs enighet i valet av kandidat. Generalsekreteraren väljs för en mandatperiod på fyra år.Ställ en ny fråga