Vilken ton kallas normalton?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken ton kallas normalton? A

Förklaring

Normaltonen är en fastlagd frekvens efter vilken man stämmer musikinstrument. Denna ton är ettstrukna A och har en frekvens på 440 Hz. Detta är den mest använda frekvensen i modern musik. Normaltonen är den sjätte tonen i den diatoniska skalan om man utgår från ton C. A är grundtonen i A-dur och A-moll.Ställ en ny fråga