Vilken typ av religion är vanligtvis den första som utvecklas i ett samhälle?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken typ av religion är vanligtvis den första som utvecklas i ett samhälle? Animism

Förklaring

Isolerade samhällen karakteriseras av animism (tron på att allt har en själ), medan polyteism (mångguderi) ofta utvecklas när människor samlas i samhällen. I större samhällen är monoteism (tron på endast en gud) vanligt förekommande.Ställ en ny fråga