Vilken typ av ström får man från vanliga batterier?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken typ av ström får man från vanliga batterier? Likström

Förklaring

En anordning som omvandlar en form av energi till en annan eller ger respons på en fysisk effekt kallas transducer. En battericell är en elektrokemisk transducer och innehåller lagrad energi. Batteriet gör energi tillgänglig i elektrisk form för enheter som är anslutna till den. En generator är en elektromekanisk transducer som omvandlar kinetisk energi till elektrisk energi.Ställ en ny fråga