Vilken typ av vitamin behöver marsvinet få tillfört genom sin föda, eftersom den inte kan producera det själv?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken typ av vitamin behöver marsvinet få tillfört genom sin föda, eftersom den inte kan producera det själv? C-vitamin

Förklaring

Marsvinet är en gnagare och ett flockdjur som lever i vilt tillstånd i Bolivia, Peru och Colombia. Den hålls även som husdjur. De som håller marsvin som husdjur, bör vara medvetna om att det inte kan producera C-vitamin på egen hand. Därför behöver marsvinet få det tillfört via sin föda. Marsvin tål dock inte avokado, lök och potatis. Marsvin släpper två typer av avföring. En av dessa innehåller B-vitamin och äts av marsvinet. Det blir runt 5-7 år gammalt.Ställ en ny fråga