Vilken uppgift har testiklarna?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken uppgift har testiklarna? Producera sperma och testosteron

Förklaring

Testiklar är en manlig könskörtel som bildar spermier och det manliga könshormonet testosteron. Manliga däggdjur, inklusive människan, har två testiklar som är placerade i en påse bakom penis. Testiklarna finns utanför kroppen eftersom spermieproduktionen fungerar bättre vid lägre temperaturer än kroppens 37 grader. Testiklarnas produktion av spermier och könshormon kontrolleras av hormoner som produceras av hypofysen.Ställ en ny fråga