Vilken världsdel är minst?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken världsdel är minst? Oceanien

Förklaring

Jorden har ett ytareal på 509.450.000 km². Endast 29%, motsvarande 149.450.000 km² består av land. Den största världsdelen är Asien som utgör 29,8% av landmassan, Afrika 20,3%, Nordamerika 16,2%, Sydamerika 11,9%, Antarktis 9,4%, Europa 6,7% medan Australien och Oceanien utgör 5,7%.Ställ en ny fråga