Vilket år fällde amerikanerna två atombomber över Japan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket år fällde amerikanerna två atombomber över Japan? 1945

Förklaring

Atombomberna över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki detonerade den 6 augusti (Little Boy) respektive den 9 augusti (Fat Man) år 1945. Drygt 120.000 personer dödades vid nedslagen och dubbelt så många dog senare. Atombomberna hade utvecklats i New Mexico's öken under det hemliga Manhattanprojektet. Beslutet att fälla atombomberna togs av USA:s president Harry S. Truman. USA hade vid denna tidpunkt varit inblandad i andra världskriget i 3,5 år och lidit en förlust på ca. 400.000 soldater.Ställ en ny fråga