Vilket år togs koncentrationslägret Dachau i bruk?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket år togs koncentrationslägret Dachau i bruk? 1933

Förklaring

Dachau var det första nazistiska koncentrationslägret och låg nordväst om München i södra Tyskland. Lägret upprättades i en nedlagd krutfabrik och togs i bruk den 22 mars år 1933, samma år som Hitler kom till makten i Tyskland. Dachau och det mycket större förintelselägret Auschwitz var prototyper på de nazistiska koncentrationslägrena.Ställ en ny fråga