Vilket år upphörde den skandinaviska unionen, Kalmarunionen, mellan Sverige, Danmark och Norge?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket år upphörde den skandinaviska unionen, Kalmarunionen, mellan Sverige, Danmark och Norge? 1523

Förklaring

Kalmarunionen är det historiska namnet för unionen mellan Sverige, Danmark och Norge mellan 1397-1523. Den grundades på Kalmar slott 1397 med danska Margareta som regent. Rikena skulle ha en gemensam regent, men egna lagar, och de skulle vara varandra till hjälp i händelse av angrepp. Efter Stockholms blodbad 1520 gjorde svenskarna uppror och den 6:e juni 1523 blev Gustav Vasa kung i Sverige.Ställ en ny fråga