Vilket ämne är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket ämne är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum? Väte

Förklaring

Väte (H) är grundämne nummer 1. Det är en brännbar, lukt-, färg- och smaklös gas. Vätets kärna består endast av en proton och är därmed den mest simpla atomen. Väte har tre isotoper; protium, deuterium och tritium som har två neutroner. Tritium betecknas T i stället för H och är en radioaktiv isotop som sönderfaller till helium-3. Väte är det enda ämnet vars isotoper har olika kemiska beteckningar. I reaktion med syre bildar dessa vatten (H2O), tungt vatten (D2O) och supertungt vatten (T2O).Ställ en ny fråga