Vilket annat namn har blomman hästhovsört?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket annat namn har blomman hästhovsört? Tussilago

Förklaring

Hästhovsört, även kallad tussilago (Tussilago farfara) växer ofta vid vägkanter tidigt på våren. Släktnamnet Tussilago betyder förjagare av hosta (från latinets tussis, som betyder hosta och agere, som betyder fördriva). Namnet hästhov kan syfta på att växtens blad till utseendet är hästskoformade, eller vara en förvanskning av "hosthäva". Växten har i äldre tider använts som hostdämpande medel.Ställ en ny fråga