Vilket år gjorde BBC sin första TV-sändning?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket år gjorde BBC sin första TV-sändning? 1932

Förklaring

British Broadcasting Corporation (BBC) är ett statligt brittiskt public service-företag för TV- och radioverksamhet. BBC äger också ett flertal internationella TV-och radiokanaler, inklusive nyhetskanalen BBC World News och BBC Prime. BBC's radiosändningar startade år 1922 och år 1932 gjorde de sin första TV-sändning.Ställ en ny fråga