Vilket av följande djur är världens största nu levande gnagare?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande djur är världens största nu levande gnagare? Vattensvin

Förklaring

Kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris) även kallat Vattensvin är världens största nu levande gnagare. Vattensvinet lever i Sydamerika och kan bli ca. 1,3 meter lång och väga upp till 66 kg. Vattensvinet lever både på land och i vattnet och dess fötter är försedda med simhud. Vattensvinet kan uppehålla sig under vattenytan upp till fem minuter och precis som flodhästen kan den också springa längs bottnen. Vattensvinet lever oftast i flock.Ställ en ny fråga