Vilket av följande naturfenomen kallas "abrasion"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande naturfenomen kallas "abrasion"? Havets nedbrytning av kuster

Förklaring

Abrasion (abrasio) är ett begrepp för små slipnings- och nötningsprocesser på en klippyta orsakade av en glaciär. Termen används också för att beskriva hur havet får kuster och stränder att vittra. Liknande process sker även vid floder, men då talar man om erosion. Till skillnad från vittring så förutsätter begreppet erosion att det även sker en bortförsel.Ställ en ny fråga