Vilket av följande verk är Albrecht Dürer särskilt känd för att ha skapat?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande verk är Albrecht Dürer särskilt känd för att ha skapat? Erasmus av Rotterdam

Förklaring

Den tyske målaren, grafikern och konstteoretikern Albrecht Dürer bodde i Nürnberg och levde mellan år 1471-1528. Dürer förenade teoretiska insikter, hämtade från den italienska renässansen, med den nederländska och tyska konstens traditioner. Bland annat i Erasmus av Rotterdam, Adam och Eva (1507) De fyra apostlarna (1526) och även i självporträtt.Ställ en ny fråga