Vilket av följande är inte en blodgrupp?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande är inte en blodgrupp? A0

Förklaring

Blodgrupper är ärftliga variationer i antigenstrukturen på ytan av de röda blodkropparna. AB0-systemet är den vanligast förekommande indelningen av blodgrupper. I denna finns två antigener, A och B, och fyra kombinationer av dem: A, B, AB och 0. Rh-systemet används ofta tillsammans med AB0-systemet för att bedöma kompatibilitet mellan blod. Antingen har man Rhesusfaktorn (är Rh-positiv) eller så har man den inte (är Rh-negativ). Blandas blod med olika blodtyper kommer de röda blodkropparna klumpa ihop sig. I Sverige är blodgrupp A Rh-positiv vanligast.Ställ en ny fråga