Vilket av följande är inte ett stridsmedel som går under beteckningen "CBRN-vapen"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande är inte ett stridsmedel som går under beteckningen "CBRN-vapen"? Laser

Förklaring

CBRN-krigföring är användning av och skydd mot CBRN-vapen och deras konsekvenser. Förkortningen CBRN täcker kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Dessa vapen benämns ofta som massförstörelsevapen eftersom de har potential att orsaka stora förluster i människoliv och förstörelse av stora områden. CBRN-vapen skiljer sig från andra vapen genom att de ofta ger långtidseffekter.Ställ en ny fråga