Vilket av följande däggdjurs avkommor kallas lamm?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande däggdjurs avkommor kallas lamm? Får

Förklaring

Ett tamfår är dräktigt i ca fem månader och föder ofta två lamm. Beroende på fårets ras ger det 2-10 kg ull per år. Numer är ullen mestadels en biprodukt. Det finns nästan 1000 olika fårraser i världen. Vanliga raser för köttproduktion är Texel, Suffolk och Dorset. En fårhona kallas tacka, en hanne kallas bagge och en unge för lamm.Ställ en ny fråga