Vilket av följande djur klassas som utrotningshotad?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande djur klassas som utrotningshotad? Koala

Förklaring

Koalan är ett pungdjur och en utrotningshotad art. Den sover 14 timmar om dagen, vilar fem timmar och söker föda resterande tid. Den livnär sig uteslutande på eukalyptusblad och är det enda däggdjuret som tål giftet i dessa blad. Den dricker inte ens vatten eftersom den får allt den behöver genom att äta bladen. Koalan har endast en unge i taget. Att kalla koalan för koalabjörn är missvisande, då den inte tillhör samma familj som björnar.Ställ en ny fråga