Vilket av följande farvatten är inte en del av Medelhavet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande farvatten är inte en del av Medelhavet? Röda havet

Förklaring

Röda havet ligger mellan Afrika och Arabiska halvön. Havet är 2.250 km långt och har en maximal bredd på 355 km. Det är upp till 2.130 meter djupt. Röda havet har förbindelse till Medelhavet genom Suezkanalen. Från den södra änden är den förbunden genom Bab el-Mandeb sundet till Adenviken, och vidare till Indiska oceanen (Arabiska havet).Ställ en ny fråga