Vilket av följande företag har INTE huvudkontor i Silicon Valley?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande företag har INTE huvudkontor i Silicon Valley? Sony

Förklaring

Silicon Valley är den södra delen av San Francisco Bay Area i norra Kalifornien. Namnet syftar på alla de högteknologiska företag som finns i området. Några av de företag som har huvudkontor i Silicon Valley är Adobe Systems, Apple, Google, Hewlett-Packard, Intel, Sun Microsystems och Logitech. Sony har inte huvudkontor i Silicon Valley utan i Tokyo, Japan.Ställ en ny fråga