Vilket av följande grundämnen är det lättaste och beräknas utgöra ca 3/4 av universums massa?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande grundämnen är det lättaste och beräknas utgöra ca 3/4 av universums massa? Väte

Förklaring

Namnet Hydrogéne kommer från grekiskans "hydōr" (vatten) och "gennaô" (jag bildar). På svenska heter det väte och är ett grundämne med atomnummer 1 i det periodiska systemet. Väte har en atommassa på 1,00794 g/mol och är det lättaste grundämnet. En väteatom består i regel av en ensam negativt laddad elektron som befinner sig runt en positivt laddad proton. Ämnet väte beräknas utgöra ca 3/4 av universums massa.Ställ en ny fråga