Vilket av följande landskap har ingen kust?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande landskap har ingen kust? Dalsland

Förklaring

Dalsland är ett landskap i Götaland i västra Sverige. Det ligger väster om Vänern och gränsar i norr till Värmland, i nordväst till Norge, i väster till Bohuslän och i söder till Västergötland. Dalsland kallas ofta för "ett Sverige i miniatyr". Där finns gott om sjöar, slätter och även ett fjäll.Ställ en ny fråga