Vilket av följande landskap ligger inte i Svealand?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande landskap ligger inte i Svealand? Dalsland

Förklaring

Svealand är den mellersta av Sveriges tre landsdelar och består av landskapen Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och Västmanland. Tidigare har även Gästrikland räknats till Svealand, medan Värmland fram till 1815 var en del av Götaland. Svealand saknar egen administrativ betydelse, men begreppet används dagligen, till exempel i väderleksrapporterna.Ställ en ny fråga