Vilket av följande ord är en konjunktion?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande ord är en konjunktion? Och

Förklaring

En konjunktion är ett ord eller en fras som binder samman satsdelar eller satser. De kan vara samordnande eller underordnande. Samordnande konjunktioner binder samman satser, ord eller satsdelar av samma typ, t.ex. 'och': Jag åt och han drack. Underordnande konjunktioner inkorporerar en bisats som en satsdel i en annan sats, t.ex. 'att': Jag vet att du ljuger.Ställ en ny fråga