Vilket av följande svenska ord är inte ett låneord från romani?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande svenska ord är inte ett låneord från romani? Bergis

Förklaring

Romani chib är ett av fem erkända minoritetsspråk i Sverige tillsammans med finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska och jiddisch. Romani hör till den indoariska språkgrenen bland de indoeuropeiska språken. Antalet talare är ca 4,8 miljoner i världen. Några ord med romani-ursprung som har tagit sig in som lånord i svenskan är lattjo, haja och kirra. På svenska har dessa ord fått en slang-karaktär som de inte har i ursprungsspråket.Ställ en ny fråga