Vilket av följande verk är italienaren Sandro Botticelli känd för att ha målat?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande verk är italienaren Sandro Botticelli känd för att ha målat? Venus födelse

Förklaring

Sandro Botticelli (ca. 1445-1510) var en italiensk målare som var verksam i Florens. I bland hans huvudverk finner man "Primavera" (Våren) (1482) och Venus födelse" (1485)som är präglade av humanismens idévärld. Botticellis talang upptäcktes tidigt. Under 1470-talet började han arbeta för den maktfulla italienska adelssläkten Medici. Under 1480-talet blev han kallad till rom av påven Sixtus IV, och utförde tre stora fresker i Sixtinska kapellet. Efter det och vid slutet av århundradet var han tillräckligt förmögen för att kunna driva en egen stor verkstad.Ställ en ny fråga