Vilket av följande verk har inte skapats av Leonardo da Vinci?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket av följande verk har inte skapats av Leonardo da Vinci? Venus födelse

Förklaring

Leonardo da Vinci (1452-1519) var både målare, skulptör, arkitekt, ingenjör, uppfinnare, botaniker, naturforskare och därmed också en klassisk representant för renässansens människoideal, som i korthet gick ut på att ju fler saker man var bra på, desto bättre. Efter sin lärotid hos Verrocchio i Florens målade han bland annat "Madonnan i grottan" (1483-1490), "Johannes döparen" (1513-1516) och "Nattvarden" (1495-1498). Muralmålningen "Nattvarden" målade han i Milano och den är ett av högrenässansens huvudverk. Hans mest berömda verk är "Mona Lisa" (1503-1506) som nu hänger på Louvre i Paris.Ställ en ny fråga