Vilket begrepp används om lönens köpkraft i förhållande till konsumentpriserna?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket begrepp används om lönens köpkraft i förhållande till konsumentpriserna? Reallön

Förklaring

Löneinkomst justerad för inflation och deflation kallas reallön. Den tar hänsyn till vad inkomsttagaren faktiskt får ut av sin lön i form av köpkraft. Om reallönerna stiger kan lönemottagaren köpa fler varor för sin lön än tidigare. Under längre tid förväntas den genomsnittliga reallönen stiga i takt med den ekonomiska (real)tillväxten, eftersom lönerna följer arbetstagarnas produktivitet.Ställ en ny fråga