Vilket datum uppmärksammas Världsaidsdagen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket datum uppmärksammas Världsaidsdagen? 1. december

Förklaring

Den 1 december är utsedd av Världshälsoorganisationen WHO till Världsaidsdagen (World AIDS Day). Dagen är ägnad åt kampen mot sjukdomen hiv och aids och alla uppmuntras att visa solidaritet med människor som lever med dessa sjukdomar. På Världsaidsdagen kan man köpa Röda bandet som är en traditionell symbol för att visa sitt stöd.Ställ en ny fråga