Vilket djur gömmer sig bakom det latinska namnet "Bubo bubo"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket djur gömmer sig bakom det latinska namnet "Bubo bubo"? Berguv

Förklaring

Berguven (Bubo bubo) lever i Europa och i stora delar av Asien. Berguven är Europas största uggla. Den väger mellan 2-4 kilo, är 60-75 cm lång och har ett vingomfång på 160-188 cm. Berguven jagar om natten och livnär sig på olika fågelarter och mindre däggdjur såsom igelkottar, råttor och sorkar. Ugglor har oerhört bra syn och hörsel och kan se 100 gånger bättre än människan.Ställ en ny fråga