Vilket djur gömmer sig bakom det latinska namnet "Canis lupus"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket djur gömmer sig bakom det latinska namnet "Canis lupus"? Varg

Förklaring

Vargen (Canis lupus) är ett rovdjur i hundfamijen. Vargens utbredningsområde sträcker sig över Europa, Asien och Nordamerika där den lever i både skog och öppna landskap. Vargen blir runt 1-1,5 meter lång och väger mellan 30-80 kg. Dess päls är oftast grå varav namnet "Gråvarg". Vargen jagar i koppel (pack) som leds av alfaparet - en hane och en hona. Tamhunden som tämjdes för 15.000 år sedan härstammar från just vargen.Ställ en ny fråga