Vilket engelskt uttryck betyder att man "ger upp"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket engelskt uttryck betyder att man "ger upp"? To call it a day

Förklaring

Engelskan är ett västgermanskt språk som talas i bl.a. Nordamerika, Brittiska öarna, Australien och Nya Zeeland. Det är officiellt språk i flera afrikanska länder och i Sydasien. Engelska är ett av världens mest utbredda internationella språk. I Sverige är vi mycket influerade av det engelska språket och introducerar fler och fler engelska ord och uttryck i vårt talspråk.Ställ en ny fråga