Vilket europeiskt land har längst kontinuerlig kungaföljd?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket europeiskt land har längst kontinuerlig kungaföljd? Danmark

Förklaring

Bland historikerna råder det en enighet om att det både i Danmark och England fanns härskare som kallade sig kungar redan i starten av 700-talet. Som fast institution är det engelska kungadömet äldst. Det kan spåras tillbaka till Alfred den Store som regerade Sydengland år 871-899. I Danmark har kungaföljden till gengäld varit mer kontinuerlig och kan spåras tillbaka till Gorm den Gamle, som dog cirka år 958.Ställ en ny fråga