Vilket hav mynnar floden Volga ut i?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket hav mynnar floden Volga ut i? Kaspiska havet

Förklaring

Volga är Europas längsta flod. Den är ca 3.700 km lång och mynnar ut i Kaspiska havet. Floden har sitt ursprung nordväst om Moskva i Valdajhöjderna, som är 226 meter höga. Nästan hälften av jordens flodtransporter sker på Volga. Volga är precis som många andra floder i världen, mycket förorenad.Ställ en ny fråga