Vilket land avträdde Danmark till Sverige vid freden i Kiel 1814?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket land avträdde Danmark till Sverige vid freden i Kiel 1814? Norge

Förklaring

Freden i Kiel var slutet på Napoleonkrigen för Danmarks del. Ett avtal ingicks mellan koalitionen (Österrike och andra stormakter) och Danmark-Norge, där kungen tvingades avträda Norge till Sverige för att göra Danmark svagare. Samtidigt kom Färöarna, Island och Grönland, som tidigare tillhört Norge, att stå direkt under Danmark.Ställ en ny fråga