Vilket land har världens äldsta konstitutionella monarki?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket land har världens äldsta konstitutionella monarki? Japan

Förklaring

Japans nuvarande kejsarfamilj är världens äldsta ärftliga monarki. Kejsaren är överhuvud i den japanska kungafamiljen. Under historiens gång har kejsarens roll växlat mellan att vara huvudsakligen ceremoniell och symbolisk, till att vara Japans faktiska statsöverhuvud. Den danska monarkin är Europas äldsta.Ställ en ny fråga