Vilket land kommer hugenotterna ursprungligen i från?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket land kommer hugenotterna ursprungligen i från? Frankrike

Förklaring

Hugenotter var franska kalvinister som levde på 1500- och 1600-talen. Hugenotterna förföljdes av den franska staten/kronan och katolska kyrkan och emigrerade till norra Europa.Ställ en ny fråga