Vilket land var Angola koloniserat av fram till år 1975?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket land var Angola koloniserat av fram till år 1975? Portugal

Förklaring

Angola är en republik i sydvästra Afrika med ca 18,5 miljoner invånare och en areal på 1.246.700 km². Ca 3 miljoner människor är bosatta i huvudstaden Luanda. Angola var en portugisisk koloni fram till år 1975 då landet blev självständigt efter ett uppror. Upproret startades av den marxist-leninistiska befrielserörelsen MPLA år 1961. Landet är präglat av stor förödelse efter åtskilliga inbördeskrig som drabbat landet under åren 1975-2002. Angola är Afrikas näst största producent av olja och diamanter.Ställ en ny fråga