Vilket landskap i Sverige är störst till ytan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket landskap i Sverige är störst till ytan? Lappland

Förklaring

Lappland utgör ungefär en fjärdedel av Sveriges yta och är lite större än Portugal. Lapplands västra gräns går längs den skandinaviska bergskedjan och landskapet utgörs till största delen av ett höglandsområde. Nästan hälften av ytan ligger högre än 500 meter över havet. Inom Lappland finns dessutom samtliga tolv toppar i Sverige vars höjder överstiger 2000 meter över havet.Ställ en ny fråga