Vilket material är en stavkyrka byggd av?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket material är en stavkyrka byggd av? Trä

Förklaring

En stavkyrka är en kyrka byggd av trä i stavverk. Stavkyrkorna anses vara bland de viktigaste representanterna för europeisk medeltidsarkitektur i trä. De flesta kvarvarande stavkyrkorna finns i Norge, men liknande kyrkobyggnader förekom under medeltiden över hela nordvästra Europa. I Sverige finns en medeltida stavkyrka kvar, Hedareds stavkyrka, byggd omkring år 1500.Ställ en ny fråga