Vilket nummer är tonen A i den diatoniska skalan, om man utgår från tonen C?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket nummer är tonen A i den diatoniska skalan, om man utgår från tonen C? Sjätte

Förklaring

Normaltonen är en fastlagd frekvens efter vilken man stämmer musikinstrument. Denna ton är ettstrukna A och har en frekvens på 440 Hz. Detta är den mest använda frekvensen i modern musik. Normaltonen är den sjätte tonen i den diatoniska skalan om man utgår från ton C. A är grundtonen i A-dur och A-moll.Ställ en ny fråga