Vilket sinne används när blindskrift skall läsas?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket sinne används när blindskrift skall läsas? Känseln

Förklaring

Punktskrift är ett internationellt blindskriftssystem. Systemet uppfanns av fransmannen Louis Braille med inspiration från ett militärt system kring ljudlös kommunikation i mörker. Alfabetets bokstäver är upphöjda punkter som känns av med fingertopparna. Punkternas antal och placering varierar inom en grundform med sex punkter i två lodräta rader.Ställ en ny fråga