Vilket sinne utvecklas först hos människan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilket sinne utvecklas först hos människan? Luktsinnet

Förklaring

Luktsinnet är det sinne som gör att människor och djur kan känna lukt. Näshålan är täckt av en slemhinna och delad i två halvor (näsborrar). I varje halva fyller luktcellerna ca. 2,5 cm². Människan har sammanlagt ca. 20 miljoner luktceller. Slemhinnan fångar upp doftämnen som registrerats av luktcellerna. Luktsinnet är det första sinnet att utvecklas hos foster. En hunds luktsinne är 100.000 till 1 miljon gånger bättre än människans.Ställ en ny fråga